Stichting Quo Vadis

Stichting Quo Vadis is een organisatie met 16 basisscholen in Almelo, Deventer, Lochem en Twenterand. Onze scholen zijn Interconfessioneel, neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. De samenwerkende scholen van Quo Vadis leggen verbindingen met elkaar. Dat betekent dat ze kennis, ervaring en medewerkers kunnen uitwisselen. Alle Quo Vadis scholen gaan uit van drie pijlers: onderwijs van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol gedrag voor jezelf en anderen. Onze missie: Stichting Quo Vadis biedt ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst!

Lees meer over Quo Vadis

Quo Vadis Talententour

Quo Vadis heeft inmiddels al twee bussen voor leerlingenvervoer aangeschaft. De bussen worden gebruikt om leerlingen naar school te vervoeren of naar een andere locatie voor kook- of andere extra lessen.

Bus

16 januariLees verder

“Quo Vadis” betekent “Waar ga je naar toe”

Vacature invalpool

jongleren

 

 

Vacature invalpool

16 januariLees verder
Enthousiaste reacties op Startbijeenkomst

2020-01-08 startbijeenkomst Quo Vadis

Elk jaar biedt Stichting Quo Vadis in januari alle medewerkers en leden van de raad van oezicht en van de medezeggenschap een interessante voorstelling aan ter inspiratie. Vooruitlopend op de fusie met Stichting ROOS waren dit jaar ook de collega's van ROOS uitgenodigd. Spreker was dit jaar dr. Aletta Smits. Zij geeft lezingen en workshops over de ontwikkeling van het puberbrein. Op een humoristische manier laat ze zien dat pubers, of ze nu 12 of 20 zijn, voor volwassenen vaak voelen alsof ze een vreemde levensvorm zijn. Smits heeft als docent op verschillende scholen gewerkt, zowel op het voortgezet onderwijs als in het hoger onderwijs. Ze is de auteur van het boek Het puberbrein - de missende handleiding. Zie ook haar website: http://www.deloeftraining.nl/ Na afloop was er een hapje en een drankje. De reacties waren ook dit jaar weer erg enthousiast!

 

16 januariLees verder

Gezonde scholen en kwalitatief hoogstaand onderwijs

Onderzoek besturenfusie in besluitvormende fase

Afgelopen jaar heeft Stichting Quo Vadis de mogelijkheden onderzocht voor een fusie met Stichting ROOS. Om een goede kwaliteit onderwijs te kunnen blijven bieden heeft een organisatie voldoende capaciteit nodig. Dat maakt het mogelijk om meer extra faciliteiten te organiseren. Bijvoorbeeld een eigen invalpool, gedragsexperts, specialisten op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid, digitale leermiddelen en nog veel meer. Voor medewerkers biedt een grotere organisatie meer doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden. Door te fuseren zal er een aaneengesloten gebied ontstaan van Almelo tot Deventer. In eerste instantie zal er op de scholen zelf niet veel te merken zijn van de besturenfusie. Het uiteindelijke doel van de fusie is natuurlijk wél dat het onderwijs op de scholen geleidelijk nog beter wordt.

2019-04-17 foto tekenen intentieverklaring fusie

Op 17 april 2019 tekenden beide bestuurders de intentieverklaring voor het fusietraject. Het grootste deel van het onderzoek en de besluitvorming is inmiddels afgerond. Er is door bureau Leeuwendaal een FusieEffectRapportage opgesteld op basis van een inventarisatie door een drietal werkgroepen, waar ook de medezeggenschap aan deelnam. Deze FER is aan de Raden van Toezicht, aan de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaden en aan de vakbonden voorgelegd. Er zijn met de vakbonden concrete afspraken gemaakt over het fusieproces (informatie daarover is voor medewerkers te vinden op intranet). Er zijn diverse medewerkers- en ouderraadplegingen geweest op verschillende tijden en locaties waar de plannen werden toegelicht en vragen en aandachtspunten konden worden besproken. De reacties van de Raden van Toezicht, de Medezeggenschap, de NKSR en gemeenten die al gereageerd hebben, waren positief. Het wachten is nog alleen nog op het formele besluit van de vier gemeenten waar openbare scholen zijn gevestigd. In september 2019 is hen gevraagd om akkoord te gaan met de fusie en met de statuten van de nieuwe organisatie. Wanneer hun reacties binnen zijn, is de de fusie hopenlijk binnenkort een feit.

15 januariLees verder
Facebook   

Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren