Stichting Quo Vadis
Home>Nieuws>Vacature Lid Raad van Toezicht per 1 januari 2019

Vacature Lid Raad van Toezicht per 1 januari 2019

Wij zoeken per 1 januari 2019 een Lid Raad van Toezicht met ervaring en kennis op het gebied van onderwijs.

Het College van Bestuur geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en bedrijfsvoerings-processen, de directeuren van de scholen en het stafbureau van Stichting Quo Vadis.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op hoofdlijnen van het beleid.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een brede maatschappelijke achtergrond, betrokkenheid, deskundigheid en het onderschrijven van de grondslag en doelstellingen van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur en fungeren tevens als advies- en klankbordfunctie voor het College van Bestuur.

Reageren kan door uw motivatiebrief en cv te mailen naar: t.snoek@stichtingquovadis.nl.
Sluitingsdatum:  29 oktober 2018.
Gesprekken vinden plaats op: dinsdag 13 en woensdag 21 november vanaf 16:00 uur
en ‘s avonds.

Klik hier voor de uitgebreide vacaturetekst.