Stichting Quo Vadis
Home>Nieuws>Fusie Quo Vadis-ROOS: laatste nieuws

Fusie Quo Vadis-ROOS: laatste nieuws

Fusie Quo Vadis-ROOS: laatste nieuws

Al wonen we in de mooiste regio van Nederland, toch is het een zogenaamde krimpregio. Er worden steeds minder kinderen geboren. Dat heeft gevolgen voor onze scholen. Stichting ROOS en Stichting Quo Vadis zijn daarom een onderzoek gestart naar een besturenfusie. Door een besturenfusie ontstaat een grotere stichting. Meer omvang maakt het mogelijk in de toekomst de kwaliteit te borgen en de risico’s te beheersen: denk aan een eigen invalpool, interne opleidings- en doorgroeimogelijkheden voor onze medewerkers, eigen gedragsexperts, specialisten op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid, digitale leermiddelen etc.

Voor het karakter of de identiteit van de afzonderlijke scholen heeft de besturenfusie geen gevolgen. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat een besturenfusie inderdaad een positief effect heeft op ons onderwijs, willen we graag per 1 januari 2020 fuseren. Als er voor de zorgvuldigheid meer tijd nodig is, wordt die tijd genomen.

Werkgroepen

Verschillende werkgroepen hebben de effecten van een fusie onderzocht:

 1. Werkgroep Onderwijskwaliteit, onderwijsontwikkelingen en identiteit
 2. Werkgroep Medezeggenschap
 3. Werkgroep HRM
 4. Werkgroep Financiën en facilitaire zaken

De werkgroepen bestaan uit medewerkers en ouders uit de medezeggenschap van beide organisaties. Elke werkgroep heeft de opdracht zaken te onderzoeken, in kaart te brengen en er advies over te geven.

Raadplegen ouders, verzorgers en medewerkers

Omdat we alle betrokkenen de gelegenheid willen geven vragen te stellen en onze aandacht te vragen voor specifieke onderwerpen, organiseren we gezamenlijke inloopuren “Koffie & Cake”. Alle medewerkers, ouders en verzorgers van Stichting ROOS en Stichting Quo Vadis zijn van harte uitgenodigd voor alle bijeenkomsten.

Tijdslijn

Er is voor dit fusieonderzoek bewust alleen een globale planning. Het zou mooi zijn als we per 1 januari 2020 formeel kunnen fuseren, maar zorgvuldigheid gaat voor: per stap kijken we wat haalbaar is.

  • April 2019: Nieuwsbrief 1
  • Woensdag 17 april hebben alle ouders een brief ontvangen over het fusieonderzoek.
  • Mei 2019: Nieuwsbrief 2
  • 13 mei zijn de eerste drie werkgroepen gestart met een inventarisatie op de gebieden Onderwijs, HRM en Financiën & facilitaire zaken. De werkgroep medezeggenschap start later. De werkgroepen bestaan uit werknemers en (medezeggenschaps-)ouders van beide organisaties.
  • Op 28 mei 2019 hebben de werkgroepen hun tussenopbrengsten gepresenteerd aan de stuurgroep en projectgroep
  • Juni 2019: Nieuwsbrief 3
  • Op vrijdag 7 juni 2019 was de eerste inloopbijeenkomst Koffie & Cake op het kantoor van Quo Vadis aan de Bosanemoon 30 in Deventer.
  • Op 17 juni hebben de werkgroepen hun opbrengsten en adviezen aan stuurgroep en projectgroep gepresenteerd.
  • Op vrijdag 28 juni 2019 om 15.00 uur was de tweede Koffie & Cake bijeenkomst op het kantoor van Roos aan de Haarstraat 83 in Rijssen.
  • Vervolgens gaat Bureau Leeuwendaal, dat ons bij dit proces ondersteunt, op basis van de inventarisaties een FER (Fusie Effect Rapportage) opstellen.
  • Op donderdag 5 september 2019 om 16.00 uur is de derde Koffie & Cake bijeenkomst in de kantine van De Wereldboom (Bosrand 6) in Almelo (parkeren Manegeweg)
  • Op woensdag 11 september om 19.00 uur is de vierde Koffie & Cake bijeenkomst (’s avonds, zodat ook werkende ouders kunnen komen) in de Holterenk (Dorsmolen 1) in  Holten.
  • Het voornemen om te fuseren wordt ten slotte aan de verschillende betrokken partijen voorgelegd: aan de Raden van Toezicht van beide organisaties, aan de gemeenten waaronder de scholen vallen, aan de NKSR en aan de GMR-en (gemeenschappelijke medezeggenschapsraden) van de beide organisaties.
  • Als iedereen het eens is, volgt tot slot een aanvraag bij DUO.

Heb je vragen of ideeën? Kom naar de bijeenkomsten of mail naar secretariaat@roostwente.nl of e.korbeld@stichtingquovadis.nl.