Stichting Quo Vadis
Home>Nieuws>Onderwijs Inspiratiebijeenkomst

Onderwijs Inspiratiebijeenkomst

Op woensdag 4 april heeft de eerste Onderwijs Inspiratiebijeenkomst plaats gevonden op de locatie Boerhaave van het Etty Hillesum. Quo Vadis heeft dit in samenwerking met Stichting LeerKRACHT, het Etty Hillesum en de Panta rhei georganiseerd. In Deventer en omgeving zijn veel scholen zowel in het VO, SBO als PO die met behulp van de LeerKRACHT methodiek hun onderwijs ‘elke dag samen een beetje beter’ proberen te maken. Daarbij is uitwisseling van inzichten tussen professionals een van de succesfactoren om tot beter onderwijs te komen. Leren van en met elkaar en inspiratie opdoen bij je collega’s. Dit vindt in schoolteams en tussen scholen van eenzelfde stichting al wel plaats. Maar hoe mooi is het als er uitwisseling kan plaats vinden tussen verschillende typen en niveaus van onderwijs.

 

 

 

 

 

Met die gedachten zijn Ad van Oort (St. LeerKRACHT), Lia Suurd (Etty Hillesum, Ellen Rensink (Pantha rei) en Deborah van Gemmert (Quo Vadis) bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe we dit konden faciliteren. Dit initiatief heeft geresulteerd in de Onderwijs Inspiratiebijeenkomst met als doel om kennis en ervaringen met onderwijsverbetering en mooie initiatieven uit te wisselen en te delen.

Met een opkomst van rond de 150 deelnemers en een programma met 17 workshops met voor ieder wat wils, was het een groot succes. Uit alle organisaties waren er leerkrachten die een workshop hebben gegeven over hun expertise. Ook zijn er nog een drietal externe deskundigen bereid geweest hun kennis te delen. Zo was er heel wat te kiezen, van ‘de schoolhond’ tot ‘Scrumborden’ en van ‘vluchteling in de klas tot vitaliteit in schooldynamiek. De bijeenkomst is afgesloten met een hapje eten dat verzorgd werd door leerlingen van Arkelstein.

Vanuit de verschillende onderwijsorganisatie is al de wens geuit om dit initiatief een vervolg te geven. Het organisatieteam staat hier welwillend tegenover en kijkt al naar een nieuwe datum voor het volgend schooljaar.

Genoeg inspiratie om elkaar volgend jaar te ontmoeten en hopelijk ben jij er dan ook weer bij!