Stichting Quo Vadis
Home>Nieuws>Quo Vadis en Roos onderzoeken fusie

Quo Vadis en Roos onderzoeken fusie

Quo Vadis en Roos onderzoeken fusie

Beide stichtingen hebben scholen in zogenaamde krimp-regio’s, regio’s waar minder kinderen worden geboren. Om een goede kwaliteit onderwijs te kunnen blijven bieden heeft een organisatie voldoende capaciteit nodig. Dat maakt het mogelijk om meer extra faciliteiten te organiseren. Bijvoorbeeld een eigen invalpool, gedragsexperts, specialisten op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid, digitale leermiddelen en nog veel meer. Voor medewerkers biedt het meer doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden. Het effect op de scholen zelf zal minder direct zijn. Het uiteindelijke doel van een fusie is dat het onderwijs op de scholen geleidelijk nog beter wordt. Door te fuseren zal er een aaneengesloten gebied ontstaan van Almelo tot Deventer.

Komende maanden gaan verschillende werkgroepen en klankbordgroepen, bestaande uit werknemers van beide organisaties, aan de slag om uit te zoeken hoe de fusie er in praktijk uit zou moeten zien. Het streven is om per 1 januari 2020 daadwerkelijk te gaan fuseren.

ROOS en Quo Vadis brengen regelmatig een nieuwsbrief uit waarin ze medewerkers en ouders op de hoogte houden van de voortgang. Ook organiseren ze voor iedereen gezamenlijke inloopuren Koffie & Cake.