Stichting Quo Vadis
Home>Nieuws>Scholenvisie: een visie op onderwijs

Scholenvisie: een visie op onderwijs

Quo Vadis-scholen De Griffel en SBO De Toermalijn gaan vanaf schooljaar 2017-2018 op een andere manier verder. In Almelo zijn er te veel en te kleine onderwijslocaties. Dit brengt hoge werkdruk voor de medewerkers en hoge kosten met zich mee wat de scholen kwetsbaar maakt. Daarom is de scholenvisie Almelo opgesteld waarin de grote besturen deze uitdaging samen oppakken. Samen zorgen zij er voor dat scholen in Almelo toekomstbestendig zijn en dat er voor ouders een keuze blijft.

De Griffel fuseert met openbare school De Twijn. De nieuwe school heet “Het Letterveld”. In deze openbare school is het beste van beide scholen samengebracht.

De Toermalijn fuseert met De Rank van PCO en met De Oosteres van OPOA. Zij vormen een nieuwe school die onder een aparte stichting komt. De nieuwe Stichting, waarvan de naam nog niet bekend is, biedt onderdak aan deze SBO en staat daarnaast open voor andere partners die kinderen met een extra zorgvraag kunnen ondersteunen. Ook voor deze nieuwe school geldt dat het beste van drie scholen wordt samengevoegd. Het is de bedoeling dat de nieuwe school 2018 volledig gevestigd is op de nieuwe locatie aan de Winkelsteeg.

Stichting Quo Vadis wil ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst bieden. Binnen of buiten onze organisatie.