Stichting Quo Vadis
Home>Nieuws>Steeds meer Kindcentra

Steeds meer Kindcentra

Steeds meer Kindcentra

Quo Vadis wil “Ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst bieden”. Om dat te bereiken, werkt Quo Vadis op steeds meer plaatsen aan Integrale Kindcentra (IKC’s) waarin een totaalaanbod van ontwikkeling, onderwijs en opvang kan worden geboden aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Kindcentra bieden een eigentijdse, brede en kwalitatieve mix van spelen, leren en het ontwikkelen van talenten. Het welzijn en de complete ontwikkeling van het kind staan centraal.

Om dat op een goede manier vorm te geven hebben Stichting Quo Vadis en de Rastergroep de samenwerking gezocht met elkaar en met anderen.  Begin 2019 tekenden Raster (van onder andere Sam & Ko) en Quo Vadis een samenwerkingsconvenant.

Leren stopt namelijk niet als de school uit is. Ook is er geen onderscheid tussen leren en spelen: leren is spelen en spelen is leren. Quo Vadis en Raster zijn van mening dat zij in een kindcentrum op de beste manier voorzieningen voor kinderen kunnen organiseren. We willen kinderen leren kansen te benutten, uitdagingen aan te gaan. We willen ze vaardigheden en een attitude bieden waarmee zij, als gelukkige burgers, kunnen bijdragen aan de wereld om hen heen.