Stichting Quo Vadis
Home>Nieuws>Top Academie voor talentvolle kinderen

Top Academie voor talentvolle kinderen

Zowel in Deventer als in Almelo wordt een Top Academie aangeboden. De academie biedt talentvolle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 ondersteuning op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Het gaat om die kinderen van wie de scholen verwachten dat ze naar de havo of zelfs het vwo kunnen. Op de Top Academie krijgen zij de gelegenheid hun talenten volop te ontwikkelen. Voor meer informatie: