Stichting Quo Vadis
Home>Over ons>Medezeggenschap

Medezeggenschap

Scholen voor primair onderwijs zijn verplicht om, volgens de bepalingen in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS), een Medezeggenschapsraad (MR) in te richten. Elke school van Quo Vadis heeft een MR die bestaat uit een ouder-geleding en een personeels-geleding. De MR van een school bespreekt zaken die hun school aangaan. Meer informatie over de MR van een school vindt u op de website van de school zelf.

Bovenschoolse onderwerpen worden behandeld in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR van Stichting Quo Vadis is te bereiken via het emailadres QVdbGMR@pooost.onmicrosoft.com. De GMR van Stichting Quo Vadis vergadert beurtelings in Almelo en in Deventer op een van onze scholen.

GMR-leden kunnen hun reiskosten declareren. De personeelsleden op de gebruikelijke manier (zie intranet) en de ouderleden kunnen gebruik maken van het volgende declaratieformulier: QV declaratieformulier reiskosten RVT en GMR. Mail het formulier (in één pdf) naar factuur231@cabo.nl. (Je kunt een Excel document opslaan als pdf. Je kunt ook het formulier printen en scannen)

Meer informatie over medezeggenschap vindt u in de online schoolgids (knop rechts bovenaan de website).