Medezeggenschap

MR

Scholen voor primair onderwijs zijn verplicht om, volgens de bepalingen in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS), een Medezeggenschapsraad (MR) in te richten. Elke school van Quo Vadis heeft een MR die bestaat uit een ouder-geleding en een personeels-geleding. De MR van een school bespreekt zaken die hun school aangaan. Meer informatie over de MR van een school vindt u op de website van de school zelf.

 

GMR
Bovenschoolse onderwerpen worden behandeld in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR van Stichting Quo Vadis is te bereiken via het emailadres QVdbGMR apestaart pooost punt onmicrosoft punt com. De GMR van Stichting Quo Vadis vergadert telkens op een andere school van onze organisatie. 

 

Statuut en reglement

Binnen onze organisatie is er medezeggenschapsstatuut en -reglement dat zowel voor de GMR als voor de MR'en geldt.

 

Reiskosten GMR
GMR-leden kunnen hun reiskosten declareren. De personeelsleden op de gebruikelijke manier (zie intranet) en de ouderleden kunnen gebruik maken van het volgende declaratieformulier: QV declaratieformulier reiskosten RVT en GMR. Mail het formulier (in één pdf) naar factuur231 apestaart cabo punt nl (Je kunt een Excel document opslaan als pdf. Je kunt ook het formulier printen en scannen).

 

Communicatie
Medewerkers en ouders van ingeschreven leerlingen hebben via de SchouderCom-omgeving toegang tot agenda's, verslagen en andere informatie van de GMR en MR. Ook wordt er een paar keer per jaar een gratis basiscursus medezeggenschap aangeboden voor belangstellende ouders en medewerkers.

Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst

“Quo Vadis” betekent “Waar ga je naar toe”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren