Ouders

Ouders + school = een stevig fundament

 

Oprechte aandacht voor de ouders van onze leerlingen is een belangrijke pijler bij Stichting Quo Vadis. Want een stevig fundament voor de kinderen valt of staat bij u. U kent immers uw kind het beste.

 

Quo Vadis scholen zien de ouders van hun leerlingen dan ook als educatief partner. Daarom wordt u nadrukkelijk betrokken in onze beslissingen. Dat betekent niet dat we het altijd met elkaar eens moeten zijn. Maar wél dat we altijd open en eerlijk met elkaar communiceren.

 

Het bestuur van stichting Quo Vadis vindt het belangrijk om ouders en leerkrachten betrekken bij de besluitvorming rond de thema’s onderwijs, kwaliteit en innovatie. Dit gebeurt door inspraak in het Directieberaad, de Medezeggenschapsraad en diverse commissies.

 

Klachten
Voor klachten geldt de afspraak dat u die eerst met de directeur van de betreffende school bespreekt. Zo nodig kan daarbij ook de interne vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Soms vinden op school vervelende gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen en medewerkers samen niet uitkomen. Dan kan de Klachtenregeling Stichting Quo Vadis hulp bieden. In dit document zijn de interne rechtswegen zorgvuldig uiteengezet.

Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst

“Quo Vadis” betekent “Waar ga je naar toe”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren