Stichting Quo Vadis
Home>Testgebruikers

Testgebruikers

Dit is geen bestaande groep in Parnassys. Hoe kan dit toch ingericht worden?

Nieuwe Quo Vadis app in testfase

Op dit moment wordt gewerkt aan een Quo Vadis app waarmee veilig gecommuniceerd kan worden tussen ouders en leerkrachten. De app zit nu nog in de testfase, maar kan hopelijk komend schooljaar in gebruik worden genomen

Lees verder >