Stichting Quo Vadis
Home>Top Academie Talenten Almelo

Top Academie Talenten Almelo

Basisscholen uit Almelo werken samen aan een unieke school: Top Academie Talenten Almelo (TAlentA). De school is bedoeld voor talentvolle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Het gaat om die kinderen waarvan de scholen verwachten dat ze naar de havo of zelfs het vwo kunnen. Op de Top Academie krijgen zij de gelegenheid hun talenten volop te ontwikkelen. TAlentA ondersteunt hen op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week, gedurende soms meerdere jaren. Dat vraagt een flinke inspanning van de kinderen. Maar ze krijgen er ook wat voor terug: uitstekend onderwijs, verzorgd door uitstekende docenten; kleine klassen, met uitsluitend gemotiveerde kinderen; maar bovenal: een belangrijke uitbreiding van hun vaardigheden, die de aansluiting naar havo/vwo een stuk gemakkelijker maakt.

Wat is Top Academie Talenten Almelo?
De Top Academie Talenten Almelo is geen school of club, het  is  vergelijkbaar met de universiteit, waar studeren, nieuwsgierigheid, rust, op leren gericht gedrag etc. van belang zijn. TAlentA komt voort uit de basisscholen uit heel Almelo.  Het onderwijsprogramma van de academie sluit aan bij het reguliere programma van de betrokken scholen en vindt plaats na schooltijd. De Top Academie  werkt samen met de scholen uit Almelo.

Voor wie is de Top Academie?
De school is bedoeld voor talentvolle kinderen. Kinderen van wie de docenten denken dat ze havo/vwo aankunnen. Kinderen die de capaciteiten voor deze schoolsoorten bezitten, maar best wat ondersteuning kunnen gebruiken, omdat ze moeite hebben met begrijpend lezen en woordenschat.  Alleen een knappe kop is echter niet genoeg. Het is hard werken op de Top Academie. Leerlingen moeten twee middagen, na schooltijd extra naar school. Er wordt ook van hen verwacht dat ze huiswerk maken. Dat vraagt om doorzettingsvermogen. Daarom is motivatie, van zowel ouders als kind, een belangrijke voorwaarde. We zoeken kinderen die graag willen leren en bereid zijn daarvoor moeite te doen. Ouders moeten bereid zijn hun kinderen daarbij te ondersteunen.

Wat wil de Top Academie?
We willen dat in Almelo zoveel mogelijk kinderen naar havo/vwo gaan. De garantie daarvoor kunnen we niet geven, maar de Top Academie kan wel een belangrijk duwtje in de goede richting geven. Daarvoor is het nodig om met name de taalvaardigheden van kinderen te vergroten. Vooral woordenschat en begrijpend lezen zijn sleutelvakken voor de voortzetting van de schoolcarrière. De Top Academie wil de resultaten van kinderen juist op die gebieden verbeteren. En dat lukt!

Wat doe je op de Top Academie?
Er moet hard gewerkt worden op de Top Academie. Alle activiteiten zijn bedoeld om de taalvaardigheden van de kinderen te vergroten. Daarom is er vooral les in begrijpend lezen en woordenschat. Daarnaast staan ‘Kennis van de wereld’ en studievaardigheden op het programma. Hard werken betekent overigens niet dat het onderwijs niet leuk mag zijn. Integendeel. Er wordt gewerkt met kranten en tijdschriften, er worden veel boeken gelezen en we gaan op excursie. Het onderwijs biedt boeiende, actuele thema’s, waarnaar kinderen zelf onderzoek gaan doen. Het presenteren van de nieuw verworven kennis vormt een belangrijk onderdeel van de leergang.

Wie zijn de docenten?
Op de Top Academie werken alleen gekwalificeerde docenten en educatief medewerksters. Ze hebben ervaring met de doelgroep en ze gaan zich / zijn bezig zich te specialiseren in taalonderwijs. Net als de kinderen zijn ze sterk gemotiveerd.

Met wie zit je in de klas?
Er wordt gewerkt in kleine groepen, met ten hoogste twintig kinderen. De kinderen zijn afkomstig van de verschillende basisscholen uit Almelo.

Hoe kom je op de Top Academie?
Ouders kunnen hun kinderen niet rechtstreeks aanmelden. De school bepaalt naar leerprestaties en leervermogen of een kind in aanmerking komt. Ook de motivatie en de werkhouding van het kind spelen een rol. Het spreekt vanzelf dat maar een klein deel van de kinderen van een reguliere school in aanmerking komt voor plaatsing. Ouders van die kinderen worden benaderd door de school van herkomst. Na gesprekken met zowel ouders als kinderen, kunnen leerlingen voorgedragen worden voor de Top Academie. De Top Academie bepaalt of kinderen inderdaad toegelaten worden.

Wat kost de Top Academie?
De Top Academie kost veel geld. Dat is nodig voor bijvoorbeeld huisvesting en docenten, maar ook voor meubilair, boeken en computers. De gemeente Almelo investeert veel geld in dit project en dus in uw kind. De gemeente vindt de plannen zo belangrijk, dat het de kosten voor zijn rekening neemt. Dat betekent dat deelname aan de Top Academie gratis is. Maar ook dat eraan beginnen betekent dat je er niet zomaar mee kan stoppen. Kinderen en hun ouders moeten wel degelijk investeren. Niet in geld, maar in tijd en moeite. Het is belangrijk dat van tevoren te realiseren. Top Academie Talenten Almelo en ouders tekenen een contract, waarin de wederzijdse verplichtingen opgenomen zijn.

Waar vind ik de Top Academie?
De Top Academie vindt plaats in de centrale Bibliotheek te Almelo. Het Baken 3.  Er zijn twee groepen:
– de maandag- en woensdaggroep
– de dinsdag- en donderdaggroep
Tijden: inloop vanaf 15.15 uur, de lessen beginnen om 15.30 uur tot 17.00 uur.

Wat moet ik nu doen?
Ouders hoeven zelf geen actie te ondernemen. Geselecteerde kinderen worden vanzelf benaderd door de school waarop ze nu zitten.

Contact?
Gerlinda  Fikken, projectleider TAlentA,
Tel: 06-23040310
Email: talenta-almelo@outlook.com
werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag
https://www.facebook.com/topacademietalentenalmelo

Documenten