Stichting Quo Vadis
Home>De Almelose Zomerschool

De Almelose Zomerschool

In de zomervakantie vindt de Almelose Zomerschool plaats.  De Almelose Zomerschool is bestemd voor talentvolle kinderen die na de vakantie in de groepen 6, 7 of 8 zitten, kinderen die goed kunnen leren, een hoog niveau  hebben,  maar moeite  hebben met begrijpend lezen en woordenschat. Het is een top academie waar studeren, nieuwsgierigheid, rust, op leren gericht gedrag etc. van belang zijn.

Waarom de Zomerschool?
• Taalprestaties verbeteren
• Ook dit jaar weer extra veel aandacht voor lezen
• Verhogen van het plezier in leren
• Het krijgen van nieuwe vrienden
• Uw kind maakt een goede start in de nieuwe groep na de zomervakantie
• Zes weken vakantie is erg lang, de zomerschool voorkomt dat leerstof vergeten wordt
• Leerzame/boeiende excursies, uitdagende workshops: de zomerschool is leuk!

Voor wie is de Zomerschool?
• Talentvolle kinderen die na  de vakantie in groep 6,7 of 8 zitten
• De rekenscores zijn goed
• Het kind heeft moeite met begrijpend lezen en woordenschat
• Het kind is door de school geselecteerd om hieraan mee te doen
• Het kind heeft een goede werkhouding
• Het kind is gemotiveerd om te  leren
• Het kind laat positief  gedrag in de klas zien

Hoe ziet het programma  eruit?
’s Ochtends is er een lesprogramma op maat. ’s Middags trekken we erop uit voor  leerzame boeiende activiteiten. Met opgefriste kennis start uw kind vol zelfvertrouwen het nieuwe schooljaar. We nemen lastige taalonderwerpen op een creatieve manier nog eens door. Hoe zat het ook alweer: met voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en relaties/ verwijswoorden? Aan de hand van leuke praktijkopdrachten komt alles weer boven. Tijdens de lessen maken we ook gebruik van een laptop. De lessen worden gegeven door ervaren docenten, die daarbij worden ondersteund door educatieve medewerksters. Ook hoort er huiswerk bij: wanneer uw kind het doel wil  bereiken, moet het kind er echt voor gaan! Tussen de middag eten we met elkaar. Soep, brood, een lekkere lunch of picknick, zodat we er weer tegenaan kunnen voor het middagprogramma. ’s Middags trekken we erop uit voor uitdagende sportieve en creatieve activiteiten. Denk aan een training kickboksen, een excursie naar ’t Heim museum, een workshop dansen en andere culturele activiteiten. En de grote favoriet: het schoolreisje naar de dierentuin. Kortom: allerlei activiteiten die uw kind misschien nog nooit heeft gedaan (of niet snel zou doen). En die uw kind waarschijnlijk erg leuk vindt. Wie weet ontdek uw kind een nieuw talent!

Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor de Zomerschool?
U kunt uw eigen kind niet zelf aanmelden. Uw kind wordt door de school geselecteerd. Wel kunt u bij de leraar of intern begeleider van de basisschool, aangeven dat u interesse heeft.

Wat kost de Zomerschool?
De Zomerschool kost veel geld. Dat is nodig voor bijvoorbeeld huisvesting en docenten, maar ook voor meubilair, boeken en computers. De gemeente Almelo investeert veel geld in dit project en dus in uw kind. De gemeente vindt de plannen zo belangrijk, dat het de kosten voor zijn rekening neemt. Dat betekent dat deelname aan de Zomerschool gratis is. Maar ook dat eraan beginnen betekent dat je er niet zomaar mee kan stoppen. Kinderen en hun ouders moeten wel degelijk investeren. Niet in geld, maar in tijd en moeite. Het is belangrijk dat van tevoren te realiseren. Top Academie Talenten Almelo en ouders tekenen een contract, waarin de wederzijdse verplichtingen opgenomen zijn.

Meer informatie?
• https://www.facebook.com/topacademietalentenalmelo
• Neem contact op met de projectleider: tel. 06-23040310 of talenta-almelo@outlook.com
• Loop binnen bij de bibliotheek (ma t/m wo 15.00-17.00 uur)